This website uses cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies on your device as described in our Chính sách Cookie.
  • 5908926.jpg
  • 5908933.jpg
  • 14217903.jpg
  • 14250374.jpg

Phòng 3 Người

Số lượng khách tối đa 3
Kích thước giường 1 Giường đôi & 1 Giường sofa
Kích thước phòng 23m2

Phòng rộng rãi này có khu vực tiếp khách kèm đầu đĩa DVD.

Close